پاورپوینت در مورد ابزارها و روشهاي تأمين مالي از منظر بانک های سرمايه گذاری

پاورپوینت در مورد ابزارها و روشهاي تأمين مالي از منظر بانک های سرمايه گذاری

 پاورپوینت در مورد ابزارها و روشهاي تأمين مالي از منظر بانک های سرمايه گذاری

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:18 اسلاید

 

 

 

برخی از اسلایدها:

جايگاه بانكهاي سرمايه‌گذاري در نظام تامين مالي:

نظـام مالـي در حقيقـت وظيـفـة ايـجـاد رابـطـه بيـن دارنـدگـان وجـوه (سرمايه‌گـذاران) و كسانـي كه به تأمين مالـي نيـاز دارنـد (سرمايه‌پذير) را برعهده دارد. بر اين اساس مي‌توان پنج نوع ابزار و مكانيسم را در اين نظام تعريف كرد: